Pazartesi, Mayıs 30, 2005

HACKERLIK OKULU AÇILDI


Bilindiği üzere, bilgisayar sistemleri üzerinde pek de hoş olmayan işlemler yapan kişilere, biraz da hatalı olarak, hacker deniyor. Bu kişiler ya yetkileri olmayan bilgisayar sistemlerine erişerek o sistemlere zarar verebiliyorlar, ya da virüs vb gibi zarar verici bilgisayar programciklarini geliştirip, yayma konusunda başrol oynuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde BBC’de bir haber dikkatimi çekti. Buna göre Barcelona’daki La Salle Universitesi ile ISECOM adlı kar amacı gütmeyen bir enstitünün ortaklaşa çalışması sonucunda, üniversite bünyesinde bir Hacker Okulu açılmış.

Okulun amacı ilköğretim, lise çağındaki gençlere hackerlık konularında bilgi vererek, bu tür olumsuzluklardan kendilerini sakınmayı öğrenmek, bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek. Bir başka deyişle adı her ne kadar zihinlerde olumsuz bir imaj yaratıyorsa da gaye sağa sola zarar verecek gençler yaratmak değil.

Tam tersi, belki de burada kullanılan hacker kelimesi, kavramı gerçek anlamıyla çağrıştırıyor. Yani ileri düzeyde bilgisayar, internet kullanma, bu ortamlardan gelecek saldırı türlerine karşı bilgili olma, kendi bilgisayar ortamını koruma, meşru müdafaya girecek türden şeyler yapabilecek becerilere sahip olma.

Hackerlık okulu dileyen okulların da kendi müfredatlarına ekleyebilecekleri şekilde tasarlanmış. Ders malzemeleri çeşitli dillerde hazırlanmış. Müfredatına bu tür dersleri eklemek isteyen okullar, ISECOM ile temasa geçerek süreci başlatabilirler. Ayrıca ders materyalleri internet sitesinde de yer almakta. Dileyen bu dökümanları indirip inceleyebilir.

Dersler içinde hacker olmaktan tutun da windows ve linux gibi günümüz bilgisayarlarında popüler olarak kullanılan işletim sistemleri hakkında detay bilgiye, bilgisayar iletişiminin ana hatlarını oluşturan port ve protokol konusundan tutun da virüslere, internetten gelebilecek saldırı analizlerinden, şifre kırmaya dek pek çok alan yer almakta.

Örneğin daha henüz hacker olmak dökümanında google arama motoru vasıtasıyla “google hack” denilen işlemin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılmakta. Ayrıca öğrencilere bilgiler hazır halde sunulmuyor. Öğrencilerin internet üzerinde araştırma yapmasına, bilgiyi bulmasına yönelik bir çalışma modeli var. Bu da hackerlık ruhunun temelini oluşturan, araştırmacı kişiliğin gelişmesini sağlamada önemli bir rol oynayacağa benzer.

Bilgi toplumu olgusu, temelde bilgiye dayalı bir yaşam modelini ve kültürü öngörür. Bir başka deyişle sorunların tespitinde de bunların üstesinden gelmede de başvurulması gereken temel metod bilgi olmalıdır. Bilginin yasaklanması, sakıncalı bulunması bu metedoloji çerçevesinde bence bir çelişkidir.

Ülkemizde, uzun yıllardır, çeşitli konularda (özellikle de zihinlerin bilinçlenmesine olanak sağlayacak kategorilerde) bilgilenmeyi sağlayacak imkanlar yasaklanma yolu ile kısıtlanmıştır. Her ne kadar bu yaklaşımın ruhunda iyi niyet yer alsa da (henüz hazır düzeye gelmemiş zihinlerin olumsuz yönde etkilenmesi) bu kısa ve uzun vadede iki temel sorunun doğmasına neden olmuştur. Kısa vadede bu yasaklayıcı zihniyetin özünde mekanizmayı elinde tutanın keyfiyetinin etkili olması sorun yaratmıştır, uzun vadede ise sakınılan zihinlerin sakınıla sakınıla gelişmesini sağlıklı olarak sürdürememiş olmasından gelen genel bir seviye düşüklüğü sorunu ortaya çıkmıştır.

Cem Yılmaz “Eğitim şart” derken, ülkemizdeki pek çok üst düzey şirket, eleman seçiminde, eğitiminin bir aşamasını yurt dışında tamamlamış adayları tercih ederken, temelde aynı sorunun varlığını dolaylı olarak kabul ediyoruz.

Eğitim sistemimizin, insanlarımızın eğitilmesinin, gelişmesinin önünü, kısa vadeli siyasi/yönetsel sebeplerden dolayı tıkadık, şimdi de bunun sonucu oluşmuş cehaletle mücadele etmeye çalışıyoruz.

Bilgi toplumu için genç kuşakları yetiştiren eğitim ve öğretim kurumları, umarım geçmiş kuşakların yaptığı bu hatalara bakarak, “ne yapmayacakları” konusunda yeterince deneyim sahibidirler.

Bilgi toplumu içinde bilgi en değerli ama bir o kadar da değersiz meta olarak değerlendirilebilmeli. En değerli çünkü bilgisiz olmaz, en değersiz çünkü bilgiden harekete geçebilmek gerekir. Harekete geçirmeyici bilgi süs bitkisidir.

O halde plan ve planlama için yapılmış bir yakıştırmayı, bilgi için kullanmakta bir sakınca görmüyorum: Bilgi değersizdir, bilgilenme ise paha biçilmez (Bu sözün orijinali; planlar değersiz, planlama ise paha biçilmez).

http://www.hackerhighschool.org/

Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki, Ooof Off Line köşeşinde yayınlanmıştır (28 05 2005)

Hiç yorum yok: